Bộ phận rau của Monsanto tập trung vào những phát minh nhằm cải thiện chất lượng và năng suất rau.

Chúng tôi phát triển các sản phẩm cung cấp cho người tiêu dùng những chọn lựa mới và có lợi cho sức khỏe. Chúng tôi hy vọng rằng với những sản phẩm chất lượng ăn thật hoàn hảo và thật sự là nguồn dinh dưỡng có lợi, chúng ta sẽ yêu thích hơn khi ăn rau.

Chúng tôi nghiên cứu phát triển và sử dụng những kỹ thuật tiên tiến nhất không chỉ mang lại những sản phẩm tốt nhất cho người tiêu dùng mà còn mang lại giá trị kinh tế, năng suất cho khách hàng, và nông dân của chúng tôi, cho khách hàng của họ và cả những đối tác của họ nữa.

Một số nhãn hiệu đại diện cho Bộ phận Rau của Monsanto là De Ruiter Seeds, Seminis và những nhãn hiệu khác.

Contact Information

Monsanto Vegetable Seeds Division
Unit 1303, Floor 13, CENTEC TOWER
72-74 Nguyen Thi Minh Khai Street,
Ward 6, Dist 3,
Ho Chi Minh City, Vietnam

Nguyen Van Thanh
Tel: +84 8 3812 5923
Fax: +84-8-38125928
thanh.van.nguyen@monsanto.com