แผนกเมล็ดพันธุ์ผัก มอนซานโต้ เรานำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มคุณภาพและคุณค่าให้ผัก

เราพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นทางเลือกใหม่ที่คำนึงถึงสุขภาพให้แก่ผู้บริโภค เรามุ่งหวังว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักที่ดีเลิศทั้งทางรสชาติ และคุณค่าทางอาหาร จะทำให้ผู้บริโภคเพิ่มการบริโภคผัก

เราได้ลงทุนในด้านการวิจัยและพัฒนา โดยใช้เทคโนโลยีล่าสุด ไม่เพียงแค่เพื่อมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดให้แก่ผู้บริโภค แต่ยังคำนึงถึงผลผลิต และคุณค่าแก่ลูกค้า เกษตรกร รวมทั้งลูกค้าของเกษตรกรโดยรวมอีกด้วย

ปัจจุบัน แผนกเมล็ดพันธุ์ผัก มอนซานโต้ มีผลิตภัณฑ์มากมาย ภายใต้ตราสินค้าสัญลักษณ์ต่างๆ อาทิ ดีรอยเตอร์, เซมินีส และอื่นๆในภูมิภาค

Contact Information

Monsanto Thailand Limited
22nd Floor, Rasa Tower I, 555 Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand

Boonlert Aphinaiprasit
(662) 793-4888
boonlert.aphinaiprasit@monsanto.com