Tips over de behandeling van zaden en planten voor telers en plantenkwekers

Zaden zijn levende organismen en de verkeerde behandeling of opslag kan hun werking ernstig aantasten. De Ruiter raadt u aan om alle zaden binnen twee jaar of minder na aankoop te gebruiken. Als u de volgende tips toepast, garanderen we u een zo lang mogelijke houdbaarheid.

Temperatuur

Bij hoge temperaturen en vochtigheid kan de kiemkracht van zaden verminderen. Daarom moet het zaad in afgesloten vaten op een koele, droge plaats worden bewaard en mag het niet aan direct zonlicht worden blootgesteld. De Ruiter verpakt haar zaad bij een vochtigheidspercentage zoals aanbevolen door de sector. De vaten moeten gesloten blijven om te voorkomen dat vocht de zaden aantast.

We adviseren u om onbehandeld zaad en zaad dat behandeld is met een schimmeldodend middel te bewaren bij een temperatuur van 15°C. Zaad dat geprimed of behandeld is met insecticide moet bij een temperatuur van 5°C of minder worden bewaard. Over het algemeen verdubbelt elke verlaging van de bewaartemperatuur met 5°C de gemiddelde houdbaarheid van het zaad.

Geprimed zaad

Een deel van het zaad wordt geprimed. Dat is een proces, waarbij het zaad bijna tot op het punt van ontkieming wordt gebracht. Door het zaad te primen kan het beter groeien, vooral onder stressvolle omstandigheden. Aangezien het primingsproces de houdbaarheid van zaden reduceert, moet geprimed zaad geplant worden in hetzelfde jaar als waarin het geprimed is.

De Ruiter adviseert u om geprimed zaad te bewaren bij een temperatuur van 5°C. Zes maanden na de priming en elke drie maanden daarna moet er een kiemproef worden uitgevoerd.

Verscheping van zaad

Wanneer zaad wordt verscheept, moet dit bij dezelfde temperatuur gebeuren als bij bewaring. Het mag niet worden bewaard in de buurt van een warmtebron of direct worden blootgesteld aan de zon. Aan boord van een schip moet het zaad benedendeks en uit de buurt van boilers of andere warmtebronnen worden bewaard. Vermijd ook tijdens het laden en lossen dat het zaad in direct zonlicht of op een warme of vochtige plek wordt geplaatst.

Behandel het zaad voorzichtig

Zaad kan door ruwe behandeling worden beschadigd. Rond elk zaadje zit een hard maar broos velletje, dat het levende organisme binnenin beschermt. Met de zakken waarin deze zaden zitten mag niet worden gegooid; deze mogen niet vallen omdat de velletjes rond de zaden en de zaadembryo’s kunnen barsten. Hierdoor kan het zaad zich niet goed ontwikkelen.

Kiemproeven

We raden u aan om met elke zaadpartij om de zes maanden (elke drie maanden voor geprimed zaad) een kiemproef te doen. De kiemproef moet worden uitgevoerd in een laboratorium volgens ISTA of andere nationaal of internationaal erkende regels. De resultaten van de kiemproeven op het terrein kunnen verschillen van de labresultaten en mogen niet voor etikettering worden gebruikt.

Interesse in vollegrond groenten?

Als u zoekt naar vollegrondgroenteteelt, bezoek Seminis.com.

Bezoek Seminis.com »